Home

จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ปิติภูมิ การบัญชี

ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน พร้อมบริการ ด้านการ ทำบัญชี ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ นอกจากท่านไว้ใจเราได้แล้วท่านยังวางใจได้ในการทำงาน ด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบันทึกบัญชี ปิดงบการเงิน การนำส่งงบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การนำส่งงบกรมสรรพากร การยื่นแบบภาษีต่างๆ ทางระบบ Efiling เรายึดมั่นความถูกต้อง และถูกกฎหมาย ใส่ใจเอกสารการบันทึก บัญชีทุกแผ่น วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีตามมาตราฐานการบัญชี ท่านไว้ใจ และ วางใจ ในการทำงานของทีมงานของเราได้แน่นอน

ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , บริษัท แบบ ONLINE 2,500 ฿ ราคาเดียวทั่วไทย

( ยังไม่รวม VAT )

จดทะเบียนจัดตั้งแบบแแนไลน์ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP1**

1.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.2 Email ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.3 เบอร์โทรศัทพ์ ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.4 ชื่อที่ใช้ในการจดจัดตั้ง ชื่อภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ

 

2.ขั้นตอนการจดจัดตั้ง

เอกสาร & ข้อมูลที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP2**

2.1 ทุนจดทะเบียน SME ทุนไม่เกิน 5ล้าน

2.2 สัดส่วนหุ้นที่ถือ รวมแล้ว = 100%

2.3 อำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนาม

2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

2.5 แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (หากมีสาขา)

2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น

2.7 ไฟล์ตรายาง+ระบุขนาด เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (หากมี)

ทุกขั้นตอน เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและให้คำแนะนำ

 

โทร 085-8012332

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด

1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

2. หนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท+วัตถุประสงค์

3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) มี 2 หน้า

4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3 มี 2 หน้า)

5. รายการงานประชุม จัดตั้งบริษัท

6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) มีเฉพาะบริษัท

7. ตรายาง 1 อัน (พร้อมเอกสารชี้แจงตรายางของกรมพัฒฯ)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (มี 1 หน้า)

2.หนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท+วัตถุประสงค์

3.หส.2 รายการจดทะเบียน (มี 3 หน้า)

4.ตรายาง 1 อัน (พร้อมเอกสารชี้แจงของกรมพัฒ)

สำหรับลูกค้าทำบัญชี ฟรี 14 รายการ เฉพาะ SME สัญชาติไทย100%เท่านั้น (ของแถมทุกกรณีลูกค้าจะนำมาเป็นส่วนลดไม่ได้)

1.ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตกรรมสรรพกร(ภ.อ.01)
2.ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ประกันสังคม(ค่าบริการขึ้นทะเบียนสปส.1,500)
3.ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นงบทางอินเตอร์เน็ต (Efiling) ของกรมพัฒฯ
4.ฟรี ค่าบริการทำบัญชี 1เดือน สำหรับลูกค้าจดทะเบียนจัดตั้งกับเรา (ฟรีเดือนที่จดจัดตั้ง)
5.ฟรี ค่าบริการยื่นแบบรายเดือน ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.54,ภพ.36 (ยื่นแบบONLINE ไม่เกินวันที่ 15ของเดือน)
6.ฟรี ค่าบริการยื่นแบบรายเดือน ภพ.30,ภธ40 (ยื่นแบบONLINE ไม่เกินวันที่23 ของเดือน)
7.ฟรี ค่าบริการยื่นแบบรายเดือน ส.ป.ป1-10 (ยื่นแบบONLINE ไม่เกินวันที่ 15ของเดือน)
8.ฟรี ปีแรก ค่าบริการจัดทำรายงานสรุปพร้อมการยื่นแบบประจำปี ภงด.1ก ของกรมสรรพ (จากราคาปกติ 1,500/ปี)
9.ฟรี ปีแรก ค่าบริการจัดทำรายงานสรุปพร้อมการยื่นแบบประจำปี กท.20ก ของสนง.ประกันสังคม(ราคาปกติ 1,500บาท)
10.ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบONLINE เมื่อใช้บริการครบ 3เดือนเท่านั้น จดก่อนมีค่าใช้จ่าย 1,500บาท)
11.ฟรี ตรายาง 1 อัน ราคาไม่เกิน 250฿ เฉพาะค่าทำ (ลูกค้าต้องการทำเพิ่มติดต่อช่างโดยตรง โทร.061-650-9893)
12.ฟรี ไฟล์รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร (ส่งทาง mail หลังจดเสร็จแล้ว)
13.ฟรี คอร์สแนะนำสำหรับผู้ประกอบการใหม่/แบบออนไลน์ (จากราคาปกติ 3,500฿/คน) หัวข้ออบรม “บัญชี & ภาษี เบื้องต้น”
14.ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี (ส่งไฟล์ทาง mail หรือ Line ก่อนอบรม 1วัน)

*หมายเหตุ
– เพื่อเป็นมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ ที่จดทะเบียนบริษัทช่วงโควิด-19 ระบาด
– คอร์สแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19 ระบาด
– บริษัทจะยื่นจดภาษีให้ก็ต่อเมื่อครบ 3 เดือนในการทำบัญชีหรือยอดขาย เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
กรณีลูกค้าต้องการจดภาษีเร่งด่วน จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่กทม.= 1,500 ฿ สำหรับต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง

ทีมงานจดจัดตั้งไว้คอยให้บริการลูกค้า โทร : 085-801-2332

บริการ สู้ภัยโควิด สำหรับธุรกิจ SME ลูกค้าทำบัญชีเท่านั้น

รับทำบัญชี ราคาเริ่มต้น 1,500฿/เดือน

( ราคายังไม่รวม VAT )

**รับฟรี 14 รายการข้างต้น**

บริการ สู้ภัยโควิด สำหรับธุรกิจ SME

รับตรวจสอบบัญชีราคาเริ่มต้น 5,500฿/ปี

 

บริการอื่นๆ สู้ภัยโควิด สำหรับธุรกิจ SME ลูกค้าทำบัญชีเท่านั้น

สำหรับลูกค้า กทม. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม=1,500บาท

ลูกค้า ตจว.คิดตามระยะทาง

ค่าบริการยื่นแบบ กท.20ก (สำนักงานประกันสังคม)=1,500บาท/ปี

ฟรี ยื่นแบบ & นำส่งเงินประกันสังคม ออนไลน์ สปส.1-10

ค่าบริการยื่นแบบ ภงด.51 = 1,500บาท/ปี

ค่าบริการยื่นแบบ ภงด.1ก (กรมสรรพากร) = 1,500บาท/ปี

ฟรี ขอรหัส ภอ.01 ยื่นแบบEfiling

ฟรี ยื่นแบบภาษี & นำส่งภาษี ได้แก่ ภงด.1,3,53

 

ค่าบริการยื่นงบ Efiling กรมสรรพากร

(ภงด.50)=1,500บาท/ปี

ค่านำส่ง บอจ.5+ โฆษณา

นสพ.=1,500บาท/ปี

ค่าบริการยื่นงบผ่านระบบ Efiling กรมพัฒนาธุรกิจการค้า= 1,500บาท/ปี

ฟรี ขอรหัส DBD

สำหรับลูกค้า กทม. ขึ้นทะเบียนVAT=1,500บาท

ลูกค้า ตจว.คิดตามระยะทาง

ฟรี ยื่นแบบ ยื่นภาษี ออนไลน์ ภ.พ.30