จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ปิติภูมิ การบัญชี

ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน พร้อมบริการ ด้านการ ทำบัญชี ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ นอกจากท่านไว้ใจเราได้แล้วท่านยังวางใจได้ในการทำงาน ด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบันทึกบัญชี ปิดงบการเงิน การนำส่งงบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การนำส่งงบกรมสรรพากร การยื่นแบบภาษีต่างๆ ทางระบบ Efiling เรายึดมั่นความถูกต้อง และถูกกฎหมาย ใส่ใจเอกสารการบันทึก บัญชีทุกแผ่น วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีตามมาตราฐานการบัญชี ท่านไว้ใจ และ วางใจ ในการทำงานของทีมงานของเราได้แน่นอน

ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , บริษัท แบบ ONLINE 2,500 ฿ ราคาเดียวทั่วไทย

( ยังไม่รวม VAT )

จดทะเบียนจัดตั้งแบบออนไลน์ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP1**

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
 2. Email ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
 3. เบอร์โทรศัพท์ ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
 4. ชื่อที่ใช้ในการจดจัดตั้ง ชื่อภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ

 

 

2.ขั้นตอนการจดจัดตั้ง

เอกสาร & ข้อมูลที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP2**

 1. ทุนจดทะเบียน SME ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท
 2. สัดส่วนหุ้นที่ถือ รวมแล้ว = 100%
 3. อำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนาม
 4. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 5. แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (หากมีสาขา)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น
 7. ไฟล์ตรายาง + ระบุขนาด เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (หากมี)

 

ทุกขั้นตอน เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและให้คำแนะนำ

 

>> คลิก อัตราค่าบริการ <<

>> คลิก โปรโมชั่นรายเดือน <<