ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , บริษัท แบบ ONLINE 6,500 ฿ ราคาเดียวทั่วไทย

ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , บริษัท แบบ ONLINE 6,500 ฿ ราคาเดียวทั่วไทย

(ราคารวม VAT และค่าธรรมเนียม เรียบร้อยแล้ว)

จดจัดตั้งแบบออนไลน์ ง่ายๆ เพียง 2ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ต้องเตรียม                                            **DownloadเอกสารP1**

1.1 สำเนาบัตรประชาชน                                  ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.2 Email                                                        ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.3 เบอร์โทรศัทพ์                                            ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.4 ชื่อที่ใช้ในการจดจัดตั้ง                              ชื่อภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ

 

2.ขั้นตอนการจดจัดตั้ง

เอกสาร & ข้อมูลที่ต้องเตรียม                            **DownloadเอกสารP2** 

2.1 ทุนจดทะเบียน                                             SME ทุนไม่เกิน 5ล้าน

2.2 สัดส่วนหุ้นที่ถือ                                            รวมแล้ว = 100%

2.3 อำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วน                       ผู้มีอำนาจลงนาม

2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ                                ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

2.5 แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่                             และสาขา (หากมีสาขา)

2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน                                    ที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น

2.7 ไฟล์ตรายาง+ระบุขนาด                              เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (หากมี)

ทุกขั้นตอน เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและให้คำแนะนำ

โทร  

คุณภูมิ    064-5869498

คุณโบว์   082-5325961