บริการ จดทะเบียนจัดตั้ง

ค่าบริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด  

5,555 บาท

เฉพาะธุรกิจ SME สัญชาติไทย 100% เท่านั้น 

(ช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง)

ค่าบริการ  จดทะเบียนบริษัทจำกัด  

8,888 บาท

เฉพาะธุรกิจ SME สัญชาติไทย 100% เท่านั้น 

(ช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง)

จดทะเบียนจัดตั้งแบบออนไลน์ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP1**

 • 1.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
 • 1.2 Email ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
 • 1.3 เบอร์โทรศัพท์ ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน
 • 1.4 ชื่อที่ใช้ในการจดจัดตั้ง ชื่อภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ

2.ขั้นตอนการจดจัดตั้ง

เอกสาร & ข้อมูลต้องเตรียม **DownloadเอกสารP2**

 • 2.1 ทุนจดทะเบียน SME ทุนไม่เกิน 5 ล้าน
 • 2.2 สัดส่วนหุ้นที่ถือ รวมแล้ว = 100%
 • 2.3 อำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนาม
 • 2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 • 2.5 แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (หากมีสาขา)
 • 2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น
 • 2.7 ไฟล์ตรายาง + ระบุขนาด เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (หากมี)

 

ทุกขั้นตอน เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและให้คำแนะนำ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด

1.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

2.หนังสือรับรอง (มี4หน้า)

3.บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ (มี1หน้า)

4.บอจ.3 รายการจดจัดตั้ง (มี2หน้า)

5.บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (มี1หน้า)

6.รายงานการประชุมตั้งบริษัท (มี2หน้า)

7.ตรายาง 1อัน (พร้อมเอกสารชี้แจงตรายางของกรมพัฒฯ)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (มี 1หน้า)

2.หนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท+วัตถุประสงค์

3.หส.2 รายการจดทะเบียน (มี 3หน้า)

4.ตรายาง 1อัน (พร้อมเอกสารชี้แจงตรายางของกรมพัฒฯ)

ข้อเสนอพิเศษ***สำหรับ ลูกค้าใหม่จดจัดตั้งพร้อมทำบัญชีวันนี้***

รายการแถมฟรี 11 รายการสำหรับลูกค้าจดจัดตั้งใหม่ พร้อมใช้บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

 •    1.ฟรี ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (จดVat) กรรมสรรพากร (ภ.พ.01,ภ.พ.01.1) (ปกติค่าบริการ = 2,500 บาท)
             ****เงื่อนไข เมื่อใช้บริการครบ 3 เดือน เท่านั้น จดก่อนมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท****
 •    2.ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตกรรมสรรพากร (ภ.อ.01)
 •    3.ฟรี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (สปส.1-01) ปกติค่าบริการ = 2,500 บาท
 •            ****เงื่อนไข เมื่อใช้บริการครบ 3 เดือน เท่านั้น จดก่อนมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท****
 •   4.ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ประกันสังคม
 •   5.ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นงบทางอินเตอร์เน็ต (Efiling) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD)
 •   6.ฟรี ค่าบริการทำบัญชี 1 เดือน สำหรับลูกค้าจดทะเบียนจัดตั้งกับเรา (ฟรีเดือนที่จดจัดตั้ง)
 •   7.ฟรี ค่าบริการยื่นแบบรายเดือน ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.36 (ยื่นแบบ ONLINE ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน)
 •   8.ฟรี ค่าบริการยื่นแบบรายเดือน ภพ.30, ภธ40 (ยื่นแบบONLINE ไม่เกินวันที่ 23 ของเดือน)
 •   9.ฟรี ค่าบริการยื่นแบบรายเดือน สปส.1-10 (ยื่นแบบ ONLINE ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน)
 • 10.ฟรี ตรายาง 1 อัน ราคาไม่เกิน 250฿ เฉพาะค่าทำ (ลูกค้าต้องการทำเพิ่มติดต่อช่างโดยตรง โทร.061-650-9893)
 • 11.ฟรี ไฟล์รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร (ส่งทาง mail หลังจดเสร็จแล้ว)
 • **ลูกค้าจะได้สิทธิ ในรายการแถมฟรี 11 รายการก็ต่อเมื่อ ผู้มีอำนาจ ลงนาม+ประทับตราในใบเสนอราคา
 • บริกการทำบัญชี & ตรวจสอบบัญชี (Q3. หรือ Q4.) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น