จดทะเบียนบริษัท

มือถือโทร.064-586-9498

 สำนักงานโทร.02-0453332 Fax.020543332

จดทะเบียนบริษัท Line

 Line ID:085-801-2332

จดทะเบียนบริษัท Email.

pitipoom99@gmail.com

      กิจการที่จะสามารถ ออกใบกำกับภาษีได้ และสามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้ ต้องเป็นกิจการที่ จดขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสียก่อน โดยต้องยื่นจดที่กรมสรรพากรพื้นที่ ที่กิจการตั้งอยู่ เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ Download เอกสารจดVAT” ด้วยราคาค่าบริการ 2,500 บาทสำหรับลูกค้ากทม. ลูกค้าต่างจังหวัด = 1,500 บาท เฉพาะจัดเตรียมเอกสารลูกค้ายื่นเองที่ สรรพากรจังหวัด ตามที่สำนักงานของกิจการท่านตั้งอยู่