ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( จด VAT )

 

  • กิจการที่จะสามารถ ออกใบกำกับภาษีได้ และสามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้ ต้องเป็นกิจการที่ จดขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสียก่อน โดยต้องยื่นจดที่กรมสรรพากรพื้นที่ ที่กิจการตั้งอยู่
  • เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ Download เอกสารจดVAT
  • ด้วยราคาค่าบริการ 2,500 บาทสำหรับลูกค้ากทม. ลูกค้าต่างจังหวัด = 1,500 บาท เฉพาะจัดเตรียมเอกสารลูกค้ายื่นเองที่
  • สรรพากรจังหวัด ตามที่สำนักงานของกิจการท่านตั้งอยู่ (Link https://www.rd.go.th/publish/index.html)