จองอบรมสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนทำธุรกิจ

อบรมสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนทำธุรกิจ

เวลาเข้าอบรม  10.00น.-12.00น.    

ระบุชื่อผู้เข้าอบรมร่วม (ถ้ามี)