ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี || ทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชี  ยินดีให้บริการค่ะ

 

  • เรามี สำนักงานสาขาไว้ดูแล สำนักงานสาขา 1  ตั้งอยู่เลขที่ 14/9 ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ราคาค่าบริการตรวจสอบบัญชี เริ่มต้น ที่ 5,500 บาท/ปี

= 5,500 – 3% = 5,335 บาท

กรณีที่ต้องมีการปรับราคา เพื่อความเหมาะสมทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

รับเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราเท่านั้น

เพิ่มเติมค่าบริการรายปีดังนี้

  1. ค่าบริการยื่นงบผ่านระบบ E-Filing ที่ กรมพัฒฯ=1,500บ./ปี
  2. ค่าบริการยื่นงบผ่านระบบ E-Filing ที่ กรมสรรพากร=1,500บ./ปี
  3. ค่าบริการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ นัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับงบการเงินประจำปี =1,500บาท/.ปี(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบจก.เท่านั้น)
  4. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท/ปี
  5. ค่าบริการจัดทำประมาณการและการยื่นแบบ ภงด.51ทางInternet = 2,000บาท/ปี

ราคาค่าบริการยังไม่รวม 7% และหัก ณ.ที่จ่าย 3%

ค่าบริการรายปีจะเรียกเก็บก่อนการนำส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีลงนาม

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อนำพาไปสู่ความเจริญเติบโตด้วยกัน ขอให้ท่านวางใจในบริการของเรา 

 

เอกสารประกอบการทำบัญชี

Download  ฟรี

Download เอกสารจ่าย-รับ

Download ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download ใบสำคัญรับเงิน  Download ใบรับเงิน

เพิ่ม Link สภาวิชาชีพบัญชี http://www.tfac.or.th/

สภาผู้สอบบัญชี ภาษีอากร http://www.taxauditor.or.th/

อบรมธรรมนิติ https://www.dst.co.th/index.php?lang=th