ติดต่อ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ตามกฎหมาย เมื่อกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 1คนขึ้นไปก็ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม ณ.พื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่  หากท่านต้องการใช้บริการกับเรา ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้

Download เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ด้วยราคาค่าบริการ 2,500 บาทสำหรับลูกค้ากทม. ลูกค้าต่างจังหวัด = 1,500 บาท เฉพาะจัดเตรียมเอกสารลูกค้ายื่นเองที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตามที่สำนักงานของกิจการท่านตั้งอยู่