บริการวางระบบ

บริการทางบัญชี – วางระบบบัญชี (Set up accounting system)                

งานวางระบบ – เกี่ยวกับระบบหน้าร้าน

ระบบงานขายสดหน้าร้านด้วยระบบบาร์โค้ท รับ – จ่าย สินค้าผ่านเครื่องยิงบาร์โค้ท์ โดยตัวแทนจำหน่าย

 

งานวางระบบ – เกี่ยวกับ “ระบบบัญชี” ที่เชื่อมต่อการทำงานประจำวันทุกแผนกในองค์กร                                                                                                              

     

 

สร้างผังบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการทำงานเชื่อมต่อกันกับแผนกต่างๆทั้งองค์กรเชื่อมต่อกับการทำงานของคลังสินค้า เชื่อมต่อกับกระบวนการผลิต รับ-จ่าย วัตถุดิบ และสินค้า โดยทันที รายงานสินค้า และวัตถุดิบ อย่างถูกต้อง

รายงานงบการเงิน ทันเวลา ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express Business plus

 

 

 

งานวางระบบ – เกี่ยวกับระบบการทำงานแบบเชื่อมต่อทั้งองค์กร ( ระบบ LAN )

 

 

จำหน่าย คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยทีมช่างที่มีประสปการณ์ สามารถเลือก สเป็ค และ ยี่ห้อคอมพิวเตอร์ได้ สอบถามเกี่ยวกับงานวางระบบคอมพิวเตอร์ได้ที่ 089-680-4214

 

 

 

 

งานออกแบบ Website โดยใช้โปรแกรม WordPress พร้อมแนะนำการตลาด ออนไลน์

งานวางระบบ – เกี่ยวกับระบบการทำงานแบบเชื่อมต่อทั้งองค์กร ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โดยตัวแทนจำหน่าย คุณวิภาวรรณ โทร 085- 8012332