บริการอบรม

บริการอบรม (Training Service )

ทำไมต้องมีการวางระบบ

ก็เพื่อการทำงานที่มุ่งหวังความสำเร็จด้วยการทำงานเป็น “ทีม” ในองค์กรทุกๆองค์กรไม่สามารถทำงานคนเดียวแล้วประสปความสำเร็จได้ ดังนั้น การทำงานในองค์กรที่ต้องการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนต้องมีทีมงาน ที่ดี พร้อมระบบที่ดีไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ หากเป็นเช่นนั้น จะทำให้องกรนั้นไม่สามารถประหยัดต้นทุนได้เลย ต้นทุนตัวแรกคือ “ต้นทุนค่าแรง” เพราะ ขาดการแชร์ข้อมูลกันแบบReal time ด้วยงานอย่างเดียวกันเกิดการทำซ้ำซ้อน

และทำไมต้องอบรม   

ก็เพื่อให้องค์ความรู้ในงานแก่บุคคลากรในทีมงานได้เข้าใจ เข้าถึง การทำงานแบบเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพองค์ความรู้ในงานที่ทำแบบเชื่อมต่อ จึงมีความจำเป็นที่หลายๆคนต้องมาทำความเข้าใจและต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนได้รู้และได้เข้าใจในการทำงานเป็นทีม ผลก็คือทุกคน รู้หน้าที่ที่ต้องส่งงานต่อให้กับเพื่อร่วมทีม ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน ทำให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพราะความผิดพลาดในการทำงานไม่มี สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เกิดการซื้อ หรือใช้บริการซ้ำ เพิ่มยอดขาย ธุรกิจก็มีความมั่นคง

บริการของเรามีดังนี้

1.อบรมการทำงานบัญชี ด้วยโปรแกรม Express , โปรแกรม Business plus  แบบเชื่อมต่อทุกแผนก ทั้งในและนอกสถานที่

หัวข้อการอบรม 

1.1 อบรมการสร้างผังบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ   เพื่อการออกรายงานงบการเงินที่ตรงความต้องการของผู้บริหาร

1.2 อบรมการสร้างรหัสสินค้าที่ใช้ในกิจการ   เพื่อการตั้งรหัสสินค้าพร้อมการผูกรหัสบัญชีที่ถูกต้อง และออกรายงานสินค้าได้ทันเวลา

1.3 อบรมระบบการใช้งานในระบบ AR เพื่อการบันทึกยอดขาย ออกใบกำกับภาษีขาย รายงานภาษีขาย การตัดยอดชำระหนี้ การวางบิล การออก

รายงานลูกหนี้ การติดตามเก็บหนี้ได้อย่างถูกต้องทันเวลา และครบถ้วน

1.4 อบรมระบบการใช้งานในระบบ AP  เพื่อการบันทึกยอดซื้อ รายงานภาษีซื้อ การตัดยอดจ่ายหนี้  การออกรายงานเจ้าหนี้คงค้าง ได้อย่างถูกต้อง

1.5 อบรมระบบการใช้งานในระบบ การผลิต เพื่อการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต ควบคุมต้นทุน ลดการสูญเสียงานระหว่างทำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกรายงานได้อย่างถูกต้องทันเวลา

1.6 อบรมระบบการใช้งานในระบบ TRADING  เพื่อการควบคุมสินค้าที่ซื้อมา และขายออกไปมีการตัดยอดกันอย่างถูกต้องโดยทันที และสามารถดู (ซื้อมาขายไป)  การเคลื่อนไหวของสินค้าได้แบบ Real Time

1.7 อบรมระบบการใช้งานในระบบการเงิน   เพื่อควบคุมการทำเช็คจ่าย และการติดตามเช็ครับได้อย่าครบถ้วน รวมถึงการผ่านเช็คและการออกรายงาน

1.8 อบรมการใช้งานในระบบทรัพย์สินคิดค่าเสื่อม  เพื่อควบคุมทรัพย์สินของกิจการให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และคงอยู่ครบถ้วนตลอดอายุการใช้งาน

1.9 อบรมการปิดงบ และการออกรายงานเบื้องต้น  เพื่อออกรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเบื้องต้นเช่น งบทดลอง งบกำไรขาดทุน

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมให้พร้อมในการอบรมและการวางระบบในองค์กร

ในบัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยี่ไปแล้ว หากท่านต้องการระบบการทำงานที่ดีรวดเร็จก็หนีไดม่พ้นต้องใช้ตัวช่วย นั้นก็คือ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนั่นเอง ดังนั้น บริการของเราอีกด้านที่นำเสนอคือโปรแกรม Express หรือ โปรแกรม Business plus ซึ่งสามารถทำงานแบบเชื่อมต่อทุกแผนก

สิ่งที่ควรรู้ในการตัดสินใจ ก่อนซื้อโปรแกรม

1.ควรดูเรื่องการอบรมให้ความรู้ในการใช้งาน ช่วงตั้งแต่การติดตั้ง และการใช้งานเริ่มแรก

1.1 โดยปกติหากท่านเลือกซื้อจากบริษัทเจ้าของจำหน่ายตรง ท่านก็จะได้เรียนรู้ในระดับที่เรียกว่ามาตรฐานการใช้ แต่ก็สามารถโทรถามได้ทุกกรณี แบบท่านสามารถอุ่นใจได้ รวมถึงเรื่องราคาก็สบายใจได้ว่าได้ราคาขายแบบไม่มีชาร์ท

1.2 เลือกซื้อกับตัวแทนจำหน่าย อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีๆ ดังนี้ เรื่องราคา สำหรับโปรแกรม Express สำหรับเรายืนยันได้ว่าราคาเดียวกับที่ท่านซื้อกับ Express แน่นอนสามารถ ตรวจเช็คได้

เรื่องการติดตั้งเรามีทีมงานติดตั้งให้ท่านถึงที่ทั้งแบบ Single และ แบบระบบ LAN บริการพร้อมจำหน่าย Computer หากท่านต้องการ

สามารถจัดหาได้ทุก Brand ทุก Spec ตามที่ท่านต้องการด้วยช่างที่มีประสปการณ์ตรง

2. บริการหลังการขาย นอกจากท่านสามารถติดต่อบริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด โทร 02-2173533 ตรงแล้ว ท่านสามารถ โทรหาเราได้อีกทางเลือก ที่จะคอยช่วยท่านในเรื่องการใช้งานอย่างผู้ชำนาญ และเข้าถึง เพราะเราได้ติดตั้งให้ท่านตั้งแต่เริ่มแรก ตั้งแต่การสร้างผังบัญชีกันเลยทีเดียว

3.หากท่านเลือกซื้อโปรแกรมกับเราลูกค้า กทม. ฟรื อบรมณ.สถานประกอบการของท่าน 1ครั้งไม่จำกัดคนเข้าอบรม สิ่งที่ท่านจะได้จากเราคือ

3.1 วิธีการสร้งผังบัญชีที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน

3.2 วิธีการตั้งรหัสสินค้า ที่สะดวกในการใช้งาน

3.3 วิธีการบันตั้งรหัสลูกหนี้ ทึกขาย การออกบิลขาย และการออกรายงานภาษีขาย

3.4 วิธีการออกใบเสร็จรับเงิน

3.5 วิธีการบันทึกตั้งรหัสเจ้าหนี้ บันทึกซื้อ และการออกราบงานภาษีซื่อ

นอกเหนือจากสิทธินี้ ท่านยังได้สิทธิ อบรมฟรี ที่ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด โทร 02-2173533 จำนวน 2ครั้ง ครั้งละ 2คน

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ทั่วไทย จ่ายเพิ่มค่าเดินทาง 2,000 บาท ( + VAT7% – TAX3% )

4.ทางเรายินดีให้บริการอบรมนอกสถานที่หากท่านต้องการอบรมเพิ่มเติม ด้วยราคากันเอง ติดต่อสายด่วน คุณวิภาวรรณ 085-8012332