หัวข้ออบรม

 ***หมายเหตุมีอบรมเฉพาะวันเสาร์ของทุกๆเดือน อาจมีเวลาแก้ไขได้อีกทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหรือสามารถติดต่อสอบถาม เบอร์ 085-8012-332****

  1. ฟรี อบรมสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนทำธุรกิจ ( เปิดอบรมในวันเสาร์ของทุกเดือน เวลา 10.00น. – 12.00น.)  จองอบรมคลิ๊ก
  2. ฟรี อบรมเรื่องภาษีที่ควรรู้ & เอกสารบัญชีพื้นฐาน (เปิดอบรมในวันเสาร์ของทุกเดือน เวลา 13.00น. – 15.00น.)  จองอบรมคลิ๊ก