เริ่มต้นธุรกิจ

บริษัท ปิติภูมิ การบัญชี จำกัด ดำเนินกิจการด้านบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ในรูปของ สำนักงานบัญชีเล็กๆ และต่อมาได้จดทะเบียนบริษัท ณ.วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 010 5555126254 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

บริการรับจดทะเบียนจัดตั้ง จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน, ทะเบียนพานิชย์ ร้านค้า ตัวแทน รับจดจัดตั้งมูลนิธิ ขอใบอนุญาต ทำงานสำหรับต่างด้าว ต่อ VISA ,Worppermit, เครื่องหมายการค้า, ขอใบอนุญาติธุรกิจท่องเที่ยว

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดทะเบียนบริษัท(Company Registration Service)

บริการด้านบัญชี

บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี อบรมบัญชี ปิดงบ งบเลิก งบค้างเก่า รวมถึงบริการตรวจสอบงบการเงิน นำส่งงบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ทางระบบ Efiling สำหรับการอบรมเน้น นักศึษาจบใหม่ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การสร้างผังบัญชี ปิดงบ

บริการด้านภาษีอากร

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบและนำส่งสรรพากรรายเดือน แบบนำส่งได้แก่ แบบภพ.30, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.51, ภงด.50 ด้วยระบบ E-filing

บริการด้านประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำแบบและนำส่งรายเดือน บริการแจ้งเข้า แจ้งออก พนักงาน และจัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประจำปี

บริการด้านงานวางระบบ

บริการรับติดตั้งเชื่อมต่อด้วยระบบ Lan พร้อมจำหน่าย Computer จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรม Businessplus ที่เหมาะกับธุรกิจ งานวางระบบบัญชี เชื่อมต่อระบบสินค้า รับ-จ่าย ด้วยระบบบาร์โค้ท

บริการด้านกฎหมาย

รับปรึกษาว่าความทั่วราชอาจักร รับทำนิติกรรมสัญญา ติดตาม เร่งรัดหนี้ บังคับคดี ด้วยทีมทนายที่มีประสปการณ์

Vision(วิสัยทัศน์)

มุ่งมั่นให้บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจ SME โดยการนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัย มาใช้ ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานเป็นผู้นำ “สำนักงานบัญชี ตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจ SME”

Mission(พันกิจ)

            1: พัฒนาบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจSME ด้านเทคโนโลยี และ นวัตกรรม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ที่ทันสมัย แบบOnline เน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร ด้วยบริการคุณภาพ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และทันเวลา

             2: พัฒนาความรู้ของทีมงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นประสิทธิภาพ บริการของบุคลากรแบบมืออาชีพ และมุ่งเน้นการทำงานด้วยความสุขกายสบายใจในการทำงานของพนักงานทุกคน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

             3: พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน การบัญชี  ถูกต้อง ถูกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทุกกรณี และพัฒนาสู่มาตรฐาน AEC และสากล

            4: พัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในสายธุรกิจเดียวกัน

            5:สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ที่มั่งคั่ง พร้อมการขยายฐานของลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่ ขยายฐานธุรกิจออกสู่ต่างจังหวัด เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

 

 

GOAL (เป้าหมาย)

1.เป็นผู้นำสำนักงานบัญชี SME ที่มีคุณภาพ ในด้านการบริการรวดเร็ว ถูกต้อง   ถูกกฎหมาย

2.เป็นสำนักงานบัญชีที่มีความพร้อมด้านทีมงานที่มีคุณภาพสูง

3.เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพภายในปี 2565