ค่าบริการ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , บริษัท แบบ ONLINE 2,500 ฿ ราคาเดียวทั่วไทย

( ราคายังไม่รวม VAT )

จดจัดตั้งแบบออนไลน์ ง่ายๆ เพียง 2ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP1**

1.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.2 Email ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.3 เบอร์โทรศัทพ์ ของหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคน

1.4 ชื่อที่ใช้ในการจดจัดตั้ง ชื่อภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ

2.ขั้นตอนการจดจัดตั้ง

เอกสาร & ข้อมูลที่ต้องเตรียม **DownloadเอกสารP2**

2.1 ทุนจดทะเบียน SME ทุนไม่เกิน 5ล้าน

2.2 สัดส่วนหุ้นที่ถือ รวมแล้ว = 100%

2.3 อำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนาม

2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

2.5 แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (หากมีสาขา)

2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น

2.7 ไฟล์ตรายาง+ระบุขนาด เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (หากมี)

ทุกขั้นตอน เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานและให้คำแนะนำ

โทร 085-8012332